De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

  • het college de ambitie heeft meer in te zetten op afvalscheiding door inwoners, zogenaamde bronscheiding;

  • er in de raadsvergadering van 27 november 2017 is afgesproken ook de komende 2 jaar de mogelijkheden van nascheiding te onderzoeken;

  • nascheiding steeds betere resultaten oplevert dan bronscheiding;

  • veel inwoners het heel ingewikkeld vinden om op de juiste manier bronscheiding toe te passen, of niet de motivatie of ruimte hebben om het afval in en om het huis te scheiden.

Overwegende dat

  • nascheiding efficiënter kan/is dan bronscheiding door inwoners;

  • nascheiding meer ‘gemak’ voor inwoners én betere resultaten oplevert;

  • andere grote steden zoals Leiden, Amsterdam, Den Haag en Utrecht voornemens zijn om meer in te zetten op nascheiding.

Verzoekt het college

  • inwoners te vragen naar hun voorkeuren met betrekking tot nascheiding en/of bronscheiding;

  • de afspraken uit de raadsvergadering van 27 november 2017 na te komen en ook de mogelijkheden van nascheiding te onderzoeken en mee te nemen in het nieuwe afvalbeleidsplan.

En gaat over tot de orde van de dag.