Sinds maandag 20 februari mogen we ons gelukkig prijzen met een nieuw commissielid: Jan van der Starre.

Jan volgt Almedin Cero op die een jaar lang Zoetermeer Vooruit heeft vertegenwoordigd in de commissievergaderingen. Almedin heeft op 20 januari op eigen verzoek afscheid genomen. Hij blijft wel deel uitmaken van de Denktank van Zoetermeer Vooruit.

Jan van der Starre is getrouwd met Nelleke en de vader van Linda en Paul. In 1978 is hij samen met zijn vrouw vanuit Den Haag naar Zoetermeer verhuisd. Ze begonnen in een flatwoning in de bossenbuurt in Meerzicht. Via Buytenwegh en Noordhove zijn ze nu in Oosterheem beland. Ook hun twee kinderen en drie kleinkinderen zijn woonachtig in Zoetermeer. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2021 is Jan toegetreden tot de Denktank van Zoetermeer Vooruit. De mensgerichte benadering van onze partij spreekt hem aan en daar wil hij graag een bijdrage aan leveren. Jan is geboren in 1956 in Den Haag. De portefeuilles waar Jan zich de komende tijd op richt zijn: Wonen, Zoetermeer 2040, Ruimtelijke ordening, Stedelijke ontwikkeling, Verkeer en Mobiliteit, Openbare ruimte en Sport.

Wij heten Jan van harte welkom in de fractie en wensen hem een heel fijne en waardevolle tijd toe als vertegenwoordiger van de inwoners van Zoetermeer.