De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

  • er in de openbare ruimte in Zoetermeer ongeveer 175 kunstobjecten zijn;

  • kunst in de openbare ruimte de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en van Zoetermeer verhoogt;

  • er een verbinding ontstaat tussen kunst en toeschouwer;

  • kunst een ontmoetingsplek, een markant punt is, dat iedereen herkent.

Overwegende dat

  • er een kunstcatalogus op de website van Zoetermeer aanwezig is;

  • het een heel gedoe is om de kunst in een logische volgorde op de website te vinden.

Draagt het college op

  • een kunstroute in en tussen de wijken te ontwikkelen, die te voet of per fiets gevolgd kan worden;

  • de kunstroute op verschillende plekken te promoten, denk hierbij aan het Stadhuis-Forum, Stadsmuseum, Floravontuur en de website van de gemeente;

  • de catalogus op de website aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.