In onze reactie op het concept-coalitieakkoord op 22 mei jl. hebben we het al gevraagd (“…In dat kader zijn we erg benieuwd naar het kostenplaatje voor de extra 6e wethouder…”) en vanwege het uitblijven van een reactie hebben we het op 29 mei opnieuw aan de orde gesteld (“…We vinden het jammer, dat we geen antwoord hebben gekregen op de vraag, hoeveel een extra zesde wethouder, inclusief ambtelijke ondersteuning en dergelijke, ons eigenlijk kost…”). We hebben dus meermalen gevraagd wat de kosten zouden zijn maar daar hebben wij nooit antwoord op gekregen, vandaar dat we via de officiële weg schriftelijke vragen hebben gesteld.

Zo vragen we ons dus af hoeveel kosten er gemoeid zijn met de inzet van een zesde wethouder? Zowel de directe kosten (zoals salaris en overige vergoedingen en afdrachten) als indirecte kosten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, kosten voor ambtelijke ondersteuning, vervoerskosten, werkplek, eventuele rechten op wachtgeld en dergelijke). We zouden graag een overzicht per jaar en een overzicht voor de volledige periode van vier jaar ontvangen. Daarnaast vragen we ons af waarom aan de bestuursvleugel een herinrichting van € 90.000 nodig is als wethouders geen eigen kamer hebben?

We zijn erg benieuwd naar de antwoorden.