Onlangs heeft een inwoner een brief aan de wethouder Zorg geschreven (gedateerd 8 juni 2018) met klachten over thuiszorgbureaus en de WMO-behandelaren. Ten tijde van het schrijven van deze schriftelijke vragen was de brief nog niet in iBabs geregistreerd. Wij maken ons zorgen over hetgeen de briefschrijver meldt. Dat was voor ons aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Allereerst vragen we ons af of de brief/mail de verantwoordelijk wethouder ook heeft bereikt en of deze de problematiek die de briefschrijver schrijft ook herkend. Daarnaast is het belangrijk te weten of er eerder een dergelijk signaal is ontvangen en of de wethouder met de briefschrijver (en diens vertrouwenspersoon en contactpersoon voor de WMO) in gesprek wil gaan om de problematiek scherp te krijgen. Uiteraard willen we als gemeenteraadsleden erg graag weten hoe de klachtafhandelingen over de WMO nu eigenlijk in zijn werk gaan en hoeveel klachten er zijn ontvangen. We hebben ook gevraagd naar de relatie tussen WMO en thuiszorgbureaus en tenslotte zijn we erg benieuwd welke acties het college gaat ondernemen naar aanleiding van de brief en hoe de briefschrijver hierbij betrokken c.q. over geïnformeerd wordt.

Omdat het anders kan!