Uit de media: “…Honderden huisartsen die vallen onder zorgverzekeraar Zilveren Kruis vrezen
dat ze binnenkort niet meer genoeg geld hebben voor hun praktijkondersteuners. Door een nieuw
financieringssysteem van Zilveren Kruis wordt met name de regisserende rol van deze
ondersteuners bij de zorg voor chronisch zieken nauwelijks nog vergoed, zo vrezen de artsen. De
verzekeraar zelf zegt juist te investeren in de huisartsenzorg en niet te bezuinigen….
….Veel huisartsen die hun zorg moeten contracteren bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis, vrezen
dat juist deze organiserende rol van hun praktijkondersteuner in 2022 onbetaalbaar wordt. Tot
dusverre wordt dit zogeheten niet-patiëntgebonden werk door de zorgverzekeraar vergoed uit
een speciaal potje…
… Volgend jaar wordt dit potje veel kleiner en moeten ondersteuners een groot deel van hun
werk per consult of verrichting declareren. “Het probleem is alleen dat je belangrijk en tijdrovend
werk als organiseren, nabellen en overleg in het nieuwe systeem niet mág declareren”, zegt de
Utrechtse huisarts Rinske van de Goor. “De praktijkondersteuner moet zichzelf verdienen door
patiënten te zien. Alléén overleg mag niet gedeclareerd worden.”…
Naar aanleiding van deze verontrustende berichten in de media heeft Zoetermeer Vooruit aan het College van burgemeester en wethouders gevraagd in hoeverre deze berichten kloppen en of er overleg is met zorgverzekeraar Zilveren Kruis over de mogelijke gevolgen voor de PraktijkOndersteuners Huisartsenzorg (POH) in Zoetermeer. Zoetermeer Vooruit is erg blij met de inzet van de POH en zouden ze graag laten blijven.