Het college heeft in de Perspectiefnota een bedrag van € 33.000,00 opgenomen als bezuiniging door de pgb-tarieven te verlagen. Zoetermeer Vooruit vindt dit een onverantwoorde en onnodige maatregel. Het huidige uurtarief is vastgesteld op maximaal € 20,00 per uur of dagdeel en het voorstel is dit, met ingang van 1 januari 2020, te verlagen naar het minimumloon per uur (inclusief vakantiegeld). In Zoetermeer maken ongeveer 100 gezinnen gebruik van een pgb voor jeugdhulp in het sociale netwerk. De vraag is echter of deze maatregel ook daadwerkelijk tot een bezuiniging zal leiden, immers doordat ouders minder vergoed krijgen voor hun eigen inzet, is de verwachting (ook van het college) dat zij eerder zullen kiezen om duurdere hulp in te huren. “Onzin dus”, stelt fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch. “We gaan inwoners onnodig in de stress jagen. Het is helemaal niet gezegd dat dit een bezuiniging oplevert en wij vinden dat de ouders/gezinnen die zelf (of met hun sociale netwerk) de zorg voor hun kind vervullen, daarvoor niet gestraft mogen worden. Let wel, het gaat om kinderen met een grote uitdaging die intensieve zorg behoeven. Niet iedereen krijgt zomaar een persoonsgebonden budget. Daar zijn al strikte regels voor. Wij stellen voor om de bezuinigingsmaatregel uit de nieuwe verordening te schrappen en de oude maatregel van 20 euro te blijven hanteren. Omdat het anders kan.”