Aanstaande maandag (20 februari) ligt er een voorstel voor aan de gemeenteraad van Zoetermeer om een bedrag van € 1,- per inwoner beschikbaar te stellen voor de noodhulp aan Syrië en Turkije.
Juliette Meurs-Troch, fractievoorzitter van Zoetermeer Vooruit legt uit waarom Zoetermeer Vooruit tegen dit voorstel stemt: “We hebben het over geld dat niet van ons is. Het is óf geld dat we van het Rijk hebben gekregen voor onze eigen inwoners óf geld dat we van onze inwoners hebben gekregen via allerlei belastingheffingen. Zoetermeer Vooruit is van mening dat we dat niet zomaar mogen of kunnen weggeven: het is van en voor de inwoners van onze stad. We leven oprecht mee met de getroffenen in Turkije en Syrië maar we zijn van mening dat dit voorstel niet kan en dat de inwoners van Zoetermeer zelf mogen bepalen of ze geld willen overmaken op giro 555 of willen bijdragen aan andere initiatieven die iets doen voor Syrië en Turkije. Dat is niet aan ons als gemeente.”