Gisteravond heeft de gemeenteraad gesproken over de mogelijkheid van flexwoningen aan de Ruimtebaan. Het college had een (raads)voorstel geschreven waar de raad uiteindelijk een beslissing over moest nemen. De strekking van het voorstel is om in te stemmen met een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het realiseren van 81 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan/Conferencepad. Zoetermeer Vooruit heeft voor dit raadsvoorstel gestemd. Bij de bespreking werd ook een tweetal moties (wijzigingen) ingediend waar Zoetermeer Vooruit niet mee heeft ingestemd. Dit betrof namelijk voorstellen die overbodig zijn omdat de raad dit al eerder had geregeld.

In het raadsbesluit van 17 oktober 2022 over de ruimtelijke en financiële uitgangspunten Flexwonen Ruimtebaan had de raad namelijk al het volgende besloten als het gaat om de doelgroepen van de woningen: “De woningen worden door Vidomes verhuurd aan Zoetermeerse jongeren, mensen met een lichte zorgvraag, statushouders en/of spoedzoekers”.

Op basis van deze afgesproken verdeling heeft Vidomes verdere afwegingen gemaakt over een goede verdeling van de doelgroepen op de locatie. Dit heeft geleid tot de volgende, concretere verdeling van de afgesproken doelgroepen:
* 40 Zoetermeerse jongeren (waarvan 10 aan Zoetermeer gekoppelde statushouders)
* 25 personen binnen de zorgdoelgroep (eerst wonend in Zoetermeer of met een binding aan Zoetermeer, pas in tweede instantie uit de regio)
* 15 spoedzoekers (overwegend mensen uit Zoetermeer of met een binding aan Zoetermeer)

Deze doelgroepenverdeling is in 2022 in overleg tussen de gemeente en Vidomes gemaakt. Op basis van deze afspraken is de verdere uitwerking van het project gebaseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stedenbouwkundige opzet, de woningtypes en het beheer).