Tijdens het begrotingsdebat 2019-2022 heeft Zoetermeer Vooruit een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken om het Sportgala op een ander moment dan tijdens Culinair plaats te laten vinden.

Nu komt het college (eindelijk) tot de conclusie dat op 5 juli 2019 het Sportgala voor het laatst zal worden georganiseerd tijdens Culinair. Ze geven aan dat de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
1. Het sportgala wordt voortaan in het eerste kwartaal van het opvolgende jaar georganiseerd. De
terugblik op het prestatiejaar van de sportkampioen is daarmee recenter.
2. Het Sportgala (2019) zal plaatsvinden in een centrale, goed bereikbare locatie, bijvoorbeeld het
Stadstheater. De waardering voor de sportportkampioenen staat hiermee centraal.
3. Er zullen nieuwe categorieën toegevoegd worden, namelijk: Sporter met een beperking van het jaar
en Sportvrijwilliger van het jaar.
4. Indien het combineren van gemeentelijke prijsuitreikingen voor de hand ligt en toegevoegde waarde
heeft zal dit worden uitgewerkt.