De afbreuk van het Lange Land Ziekenhuis lijkt ingezet. Waren er eerst geruchten over het langzaam afbouwen van de Intensive Care en acute geboortezorg, nu gaat de spoedeisende hulp 3 dagen in de  week dicht. Wordt hier een bestuurlijk spelletje gespeeld?

Schandalig vindt Zoetermeer Vooruit. Zoetermeer is de 3e stad van Zuid-Holland en de 20ste stad van Nederland qua inwonersaantal. En dan ligt er ook nog de ambitie om Zoetermeer met 10 tot 16 duizend woningen te laten groeien. En dat zou geen compleet ziekenhuis waardig zijn? De reden van de gedeeltelijke sluiting van de spoedeisende hulp zou liggen in het feit dat er te weinig personeel is.

De acute geboortezorg moet verdwijnen omdat het Lange Land ZIekenhuis met de huidige 2 tot 3 baby’s die per dag in het ziekenhuis worden geboren, onvoldoende geld kan verdienen. Met de bouwambitie van de stad kan Zoetermeer Vooruit zich voorstellen dat het aantal geboren baby’s in het Lange Land juist flink kan stijgen de komende jaren. Goedkoop zou duurkoop kunnen zijn op termijn. Hiernaast hecht Zoetermeer Vooruit waarde aan de plaatsnaam Zoetermeer op identiteitsbewijzen als geboorteplaats. Zoetermeer is toch “De Plek”?! Wat Zoetermeer Vooruit betreft valt er daarom zelfs te praten over het (tijdelijk) financieel bijpassen van het financiële gat bij acute geboortezorg, om zo deze zorg binnen Zoetermeer te kunnen behouden.

“Het begin van het einde” volgens fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch. Er wordt door het bestuur van het Lange Land Ziekenhuis en de zorgverzekeraars op dit moment gekeken naar een samenwerking met het Haga Ziekenhuis in Den Haag.

Maar waar zijn ze nu?
Als het Haga voldoende personeel heeft, kunnen zij nu dan geen kundig personeel leveren ter ondersteuning? Volgens Zoetermeer Vooruit doet het Lange Land er verstandiger aan om een samenwerking met het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft te onderzoeken. Per slot van rekening is het orthopedisch centrum waar het Lange Land Ziekenhuis in de toekomst nauw mee zou moeten gaan samenwerken, ook van het Reinier de Graaf. Het ligt wat Zoetermeer Vooruit betreft dus erg voor de hand en veel logischer om een samenwerking met het Reinier de Graaf ziekenhuis nader te onderzoeken, dan samenwerking met het Haga te zoeken dat ook in financieel zwaar weer schijnt te verkeren.

We zijn ons goed bewust dat we daar als gemeente of gemeenteraad niet over gaan, maar Zoetermeer Vooruit is bereid hard te vechten voor behoud van ons ziekenhuis en roept het College van B&W op om zich tot een uiterste in te zetten om de zorg die nu binnen Zoetermeer wordt geboden voor de huidige en toekomstige Zoetermeerders te behouden en hierover met de ziekenhuisbesturen en zorgverzekeraars indringend het gesprek aan te gaan, omdat het anders kan.