Een Tiny Forest is een bosje ter grootte van een tennisveld. Hier worden inheemse bomen op geplant in een stedelijk gebied. Het wordt een plek waar kinderen in een buitenlokaal kunnen leren over vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Een plek waar niet alleen kinderen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren, maar alle inwoners.

Maart vorig jaar vroeg Zoetermeer Vooruit al om zo’n bosje in te richten in onze stad. Het college antwoordde toen dat het geen geld kon vrij maken, maar wel sympathie had voor een Tiny Forest. Nu blijkt dat het IVN Natuureducatie op zoek is naar 16 gemeenten in Zuid-Holland voor het aanleggen van een mini-bos; de organisatie heeft een bijdrage van de provincie Zuid-Holland gekregen voor het project Tiny Forest.

Dit is reden voor Zoetermeer Vooruit om dit nogmaals onder de aandacht te brengen en het college te vragen of er reeds een aanvraag is ingediend om mee te doen aan dit bijzondere project. Te meer omdat een Tiny Forest past in de ambitie van een groene, veilige stad zoals beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022 én onderzoek heeft uitgewezen dat kleine bosjes zeer efficiënt zijn omdat ze per vierkante meter meer CO2 opslaan dan grote bossen.