Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, krijgen Zoetermeerse inwoners de gelegenheid om te stemmen over het afvalbeleidsplan dat eerder dit jaar door een overgrote meerderheid van de gemeenteraad is vastgesteld.

Een referendum kan één of meerdere vragen hebben. De simpele versie is: bent u voor of tegen het afvalbeleidsplan. Zoetermeer Vooruit vindt dat echter niet voldoende; wij willen meerdere vragen aan de inwoners stellen.

We hebben te horen gekregen dat een referendum met meerdere vragen, zoals door de referendumcommissie is voorgesteld, maximaal € 125.000 extra kan kosten. U kent Zoetermeer Vooruit als een partij die op de centen let en dat is ook hier het geval.
Maar wij vinden het ook belangrijk dat de inwoners gehoord worden en dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw wensen. Een enquête met meerdere vragen geeft de gemeenteraad een beter beeld van wat inwoners wel of niet goed vinden aan het afvalbeleidsplan, voordat er een mening gegeven kan worden over het totale pakket. Dat geeft hopelijk nog de mogelijkheid om het afvalbeleidsplan eventueel op onderdelen aan te passen.

Daarom zullen de raadsleden van Zoetermeer Vooruit tegen de voorstellen van andere partijen stemmen die alleen een voor/tegen over het totale afvalbeleidsplan aan inwoners willen vragen. Zoetermeer Vooruit heeft die € 125.000 over voor een beter beeld van wat u als inwoners wilt vertellen.