De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constateerde dat

  • er mensen zijn die niet tegen al die licht- en geluidseffecten kunnen (door bijvoorbeeld door autisme, hooggevoeligheid of epilepsie), maar wel naar de kermis zouden willen;

  • de eerste pilot met een prikkelarme kermis tijdens de voorjaarskermis een groot succes was.

Overwegende dat

  • de prikkelarme kermis tijdens de voorjaarskermis zeer positief is ontvangen in de stad;

  • ook de kermisexploitanten positief terugkijken op de prikkelarme kermis .

Draagt het college op

  • afspraken te maken met de kermisexploitanten over het definitief invoeren van een prikkelarme kermis voor de duur van twee uur, zodat ook mensen met autisme, epilepsie, ADHD of hooggevoeligheid voortaan kunnen genieten van de kermis.

En gaat over tot de orde van de dag.