Wethouder Mertens (onder andere kunst & cultuur, afvalbeleid) heeft haar functie wegens ziekte neergelegd in de raadsvergadering van 18 maart jl. De heer Wim Blansjaar werd voorgesteld als beoogd opvolger. Dit verliep niet helemaal volgens plan.

Wat een één-tweetje leek ontpopte zich tot het niet benoemen van de heer Blansjaar tot opvolger van mevrouw Mertens. De heer Blansjaar heeft mevrouw Mertens eerder vervangen als wethouder in de tijd dat zij zeer ernstig ziek was. Gelukkig herstelde mevrouw Mertens zodanig dat zij, na ongeveer een jaar, de functie zelf weer kon bekleden. Nu blijkt ziekte mevrouw Mertens toch niet in staat te stellen om voor 100% te functioneren wat haar deed besluiten alsnog terug te treden. De heer Blansjaar werd door hun partij weer voorgesteld als opvolger. Maar er kwamen ineens allerlei geruchten en zelfs een brief van de Raad van Toezicht van Stichting Museum De Voorde waarin gesteld werd dat de heer Blansjaar zich ongepast en respectloos heeft uitgelaten tegenover hun directeur-bestuurder. Dit in een gesprek maar ook op facebook. Er is zelfs sprake van een persoonlijke aanval.

Daardoor had de gemeenteraad veel vragen voor de heer Blansjaar over wat er nou was gebeurd en hoe hij zijn toekomstige rol als wethouder denkt te vervullen.
Ook Zoetermeer Vooruit heeft daar vraagtekens bij. Zo vroeg ons raadslid Sepehr Mohammadian zich af of de heer Blansjaar het wel verstandig en strategisch slim vindt om, als hij wethouder wordt, weer verantwoordelijk te zijn voor de portefeuille Cultuur. En of hij kon reflecteren op zijn vorige periode als wethouder? Welke lessen heeft hij geleerd en hoe heeft dat ervoor gezorgd dat hij het nu anders zou doen? Helaas waren de antwoorden niet erg concreet en overtuigend.

Na het vragenvuur werd er, anoniem en via stembriefjes, gestemd. De uitslag was schokkend: 19 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 1 blanco stem. Dat betekent geen meerderheid en dus geen benoeming. In de volgende raadsvergadering, op maandag 8 april aanstaande, zal opnieuw gestemd worden. Als er weer geen meerderheid is dan zal de heer Blansjaar definitief niet benoemd worden tot wethouder. Als er 8 april wel een meerderheid is dan zal er niets meer in de weg staan om de heer Blansjaar te benoemen.