Afgelopen maandag (7 november 2022) werd het begrotingsdebat gehouden in de gemeenteraad van Zoetermeer. Een hele dag en avond zijn de raadsleden in overleg geweest over wat goede plannen zijn voor de inwoners van de stad. Er waren 78 ideeën voorgelegd. Acht daarvan door Zoetermeer Vooruit. Al met al zijn we blij met de plannen die zijn goedgekeurd. Zoals het opnieuw invoeren van een starterslening voor Zoetermeerders, waardoor Zoetermeerse jongeren eerder in staat zijn een woning aan te schaffen. Ook zal er een onderzoek worden gedaan naar leegstaande panden in de stad en dan in het bijzonder of die in te zetten zijn voor huisvesting. Ook zal onderzocht worden wat eventueel de kosten zijn als we gratis lokaal OV willen toekennen voor gebruikers van een Zoetermeerpas, voor AOW-ers en voor kinderen tot 12 jaar in Zoetermeer. Er zal met mbo-scholen overlegt worden of zij zich willen vestigen in Zoetermeer omdat we behoefte hebben aan meer mensen die met hun handen willen en kunnen werken. Het college zal in overleg gaan met woningcorporaties om te kijken of er afspraken kunnen worden gemaakt om doorstroming naar een kleinere woning aantrekkelijker te maken. Er zal ook onderzocht worden of er plekken in de stad zijn waar onze jongeren in stilte kunnen studeren als dat thuis of op school niet mogelijk is én er zal met scholen in gesprek worden gegaan over inzet van programma’s waarbij geleerd wordt sterker te staan tegen de verleiding en aanzuigende werking van criminaliteit en te waarschuwen voor ondermijning. Allemaal goede zaken voor de stad en onze inwoners. We zijn blij dat we als Zoetermeer Vooruit daar ons steentje aan bij hebben kunnen dragen.