Met het fiasco van het Voorjaarsdebat nog vers in het geheugen, heeft de fractie van Zoetermeer Vooruit besloten het over een andere boeg te gooien. Bij dit Voorjaarsdebat werden bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd (ombuigen en vernieuwen) waarbij het leek alsof er nog keuzes te maken waren. Dit bleek echter niet het geval, tot ongenoegen van de oppositiepartijen. Ondanks dat deze partijen de voorstellen heel serieus hebben gewikt en gewogen, en alternatieve bezuinigingsvoorstellen hebben gedaan, bleek dat verspilde moeite te zijn. Verschillende coalitie-fractievoorzitters gaven aan dat er binnen de coalitie fel was gestreden om hun eigen standpunten overeind te houden en dat er geen ruimte meer was voor voorstellen van de oppositie.

Zoetermeer Vooruit heeft daarom besloten om de eerste termijn van het Begrotingsdebat af te wachten, om te zien of er nu wel enige ruimte gegeven gaat worden voor ideeën van oppositiepartijen. “Voordat we weer veel tijd gaan besteden aan het voorbereiden van dit debat, zoals we in het voorjaar gedaan hebben, willen we eerst afwachten of de oppositie nu wel serieus wordt genomen”, aldus fractievoorzitter Juliette Meurs. “We hebben een aantal goede ideeën, zoals mogelijkheden om plastic afval positief te benutten, bamboe verkeersborden, een gratis app voor de administratie van het sociaal domein en een scholenmarkt voor groep 8, maar gaan die pas indienen als blijkt dat er een hand uitgestoken kan worden.” Uit de reeds ingediende moties van onder andere de coalitiepartijen blijkt dat er best nog wat geld te besteden valt en bepaalde plannen uit het coalitieakkoord toch aangepast kunnen worden. Bij Zoetermeer Vooruit is er daarom goede hoop dat er ook ruimte is om naar voorstellen van de oppositie te luisteren.

#Omdathetanderskan