De gemeente Zoetermeer heeft met de begroting van 2020 bezuinigd op de Zoetermeerpas. Dit heeft voor veel mensen en organisaties in de stad gevolgen. Eén van de gevolgen is dat het ochtendzwemmen is afgeschaft; het is voor Het Zweminstituut niet meer rendabel. De ochtendzwemmers zelf zijn de dupe terwijl er wel gewerkt wordt aan een peperduur zwembad.

Op 19 januari jl. ontving de gemeenteraad een brief van een fervent zwemster over het feit dat de ochtendzwemmers op 4 januari werden verrast door het nieuwe reguliere zwemrooster voor 2021. Het Zweminstituut had in zowel De Veur als in De Driesprong het ochtendbadenzwemmen uit het rooster gehaald. Het zweminstituut verwees bij navraag naar overleg met de gemeente omdat zij wijzigingen had aangebracht in de budgetten voor het zwemmen met de Zoetermeerpas. Als (indirect) gevolg daarvan zou een aantal zwemactiviteiten niet meer rendabel aangehouden kunnen worden en om die reden is het volledige ochtendzwemmen in beide zwembaden geschrapt. Een groep gedupeerden heeft daarop gesproken met de verantwoordelijk sportwethouder en het Zweminstituut. Dit heeft men niet ervaren als een positief gesprek. De wethouder bood geen perspectief behalve misschien het nieuwe zwembad. Maar dat is volgens de huidige verwachtingen pas in 2023 gereed.

Zoetermeer Vooruit begrijpt de frustratie van de ochtendzwemmers. De gemeente heeft wel vele tientallen miljoenen over voor een nieuw, super-de-luxe zwembad maar het lukt niet om het ochtendbanenzwemmen in stand te houden. Zelfs niet als dit, zoals de zwemmers hebben voorgesteld, teruggebracht wordt naar bijvoorbeeld één zwembad en een beperkter aantal ochtenden. In zwembad De Veur werd het bad al gedeeld met een zwemvereniging dus het excuses van de onmogelijkheid vanwege extra kosten voor personeel om toezicht te houden lijkt ook niet echt op te gaan. “Wat ons nog het meest dwars zit is de laconieke houding van de wethouder en de mededeling dat ook zij gedupeerd is omdat zij ook wel eens in de ochtend baantjes trok. Wij vragen ons oprecht af of de wethouder serieus begaan is met de ochtendzwemmers. En of zij daadwerkelijk met het Zweminstituut en Swim en Smile op zoek is gegaan naar alternatieven om de ochtendzwemmers enigszins tegemoet te komen.” aldus fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch. “Om als alternatief aan te dragen dat er in de middag of avond gezwommen kan worden getuigd volgens ons niet echt van begrip. Misschien was het beter geweest om met elkaar in overleg te gaan of één van die avonden bijvoorbeeld omgezet zou kunnen worden naar een ochtend. Dat zou een creatieve oplossing geweest kunnen zijn maar helaas komt dat blijkbaar niet bij de wethouder op. Zoetermeer Vooruit staat echter achter de ochtendbanenzwemmers en verzoekt de wethouder om alsnog op zoek te gaan naar alternatieven. #Omdathetanderskan”