Zoetermeer Vooruit vindt sport erg belangrijk. We zijn niet alleen voor een sportgala voor en door sporters waar de succesvolle sportievelingen van de stad de volle aandacht krijgen die hen toekomt, maar sport is voor ieders gezondheid erg belangrijk.

Minister Bruins heeft € 30 miljoen uitgetrokken voor het stimuleren van lokale sportakkoorden en de uitvoering hiervan. Daarmee is het mogelijk om de regeling voor combinatiefuncties uit te breiden in aantal én in mogelijkheden.Iedere gemeente kan € 15.000 aanvragen om een sportformateur (procesbegeleider) aan te stellen. De sportformateur brengt lokale partijen bij elkaar aan tafel om tot een lokaal sportakkoord te komen. Voor gemeenten die een sportakkoord hebben, stelt minister Bruins geld beschikbaar voor de uitvoering van de lokale akkoorden.

Daarom hopen wij dat het college van Burgemeester en Wethouders in reactie op onze schriftelijke vragen aangeeft dat zij al in contact zijn om een lokaal sportakkoord op te stellen voor Zoetermeer en dat we daarmee in aanmerking zouden kunnen komen voor het uitvoeringsbudget waarmee we meer combinatiefunctionarissen aan kunnen stellen die zich ook nog breder in zouden kunnen zetten.