Een informatiebijeenkomst voor omwonenden van park Palenstein. Park Palenstein maakt deel uit van het nieuw in te richten centraal park en vormt de schakel tussen het Stadshart en de Dorpsstraat waarin openbare ontmoeting en verbinding centraal staan.

In de uitnodiging stond: “Tot onze spijt hebben wij vastgesteld dat wij u als omwonende van park Palenstein nog niet per brief op de hoogte hebben gebracht van de plannen die wij hebben. De reden hiervan is, dat in een eerdere planfase park Palenstein nog geen deel uitmaakte van de plannen voor het centraal park.
De gemeente wil het Dobbegebied veranderen van een passeerplek naar een aantrekkelijke verblijfsplek. Daarbij wil de gemeente het gebruik van het gebied verder aanmoedigen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een centraal park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke gezelligheid. De afgelopen jaren is de gemeente druk bezig geweest met de voorbereiding van de herinrichting van het centraal park. De planvorming van het centraal park is middels participatie met omwonenden tot stand gekomen. Tot onze spijt hebben wij vastgesteld dat wij u als omwonende van park Palenstein nog niet per brief op de hoogte hebben gebracht van de plannen die wij hebben. De reden hiervan is, dat in een eerdere planfase park Palenstein nog geen deel uitmaakte van de plannen voor het centraal park. Sinds park Palenstein wel deel uitmaakt van het toekomstige centraal park is echter verzuimd om ook u hierbij te betrekken. Hiervoor bieden wij u onze welgemeende excuses aan.

Om u alsnog op de hoogte te brengen van de plannen die wij hebben voor de herinrichting van het centraal park, geven wij u hierop graag een toelichting op woensdag 5 juni 2024. Tijdens deze avond zullen we ook specifiek ingaan op de aanpassingen rondom park Palenstein en wat deze aanpassingen mogelijk voor gevolgen hebben voor u als omwonende.”

Uiteraard was Zoetermeer Vooruit ook aanwezig op deze bijeenkomst. Er waren omwonenden die hun zorgen uitspraken over geluidoverlast. Er waren omwonenden die boos waren omdat ze vergeten waren in de participatie en nu voor een voldongen feit stonden. En er waren omwonenden die het allemaal zo erg nog niet vonden; die er op zich geen bezwaar tegen hebben. Voor Zoetermeer Vooruit is het wel van belang dat de procedures correct gevolgd worden en zijn. We hebben begrepen dat het laatste woord (vanuit omwonenden) hier nog niet over gezegd is.