De vergadering begon met mededelingen vanuit de wethouders. Zo wist wethouder Iedema te vertellen dat er vanuit de winkeliers geen interesse was aan de aangeboden training omgaan met winkeldiefstal en wethouder Weerwag vertelde dat het jeugdhonk in Buytenwegh in ieder geval tot en met de zomervakantie 2024 open blijft. Daarna komt er een evaluatie.

Hamerstukken:
a. Raadsvoorstel Intrekken Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (ingestemd / aangenomen)
b. Raadsvoorstel Vaststelling Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften Zoetermeer 2024 (ingestemd / aangenomen)
c. Raadsvoorstel Zesde wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (ingestemd / aangenomen)
d. Raadsvoorstel Zienswijze vierde wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ingestemd / aangenomen)
e. Raadsvoorstel Toestemming wijziging GR GGD/VT  (ingestemd / aangenomen)
f. Raadsvoorstel Toestemming wijziging GR MRDH  (ingestemd / aangenomen)
g. Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2024 (ingestemd / aangenomen)
h. NAAR DEBAT Raadsvoorstel Bleiswijkseweg
i. NAAR DEBAT Raadsvoorstel Afdoening motie 2306-34: Kansen voor Kennis
j. Raadsvoorstel Evaluatie en toekomst GeldPunt (ingestemd / aangenomen)
k. Raadsvoorstel Procesvoorstel participatie Positieve gezondheid in het huishouden (ingestemd / aangenomen)
l. VERVALLEN Raadsvoorstel Edisonpark
m. NAAR DEBAT Raadsvoorstel advies met instemming aanvraag
omgevingsvergunning ‘realisatie van 81 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan / Conferencepad’
n. Besluitenlijst en notulen van 22 april 2024 (ingestemd / aangenomen)

Debat (inclusief stemmingen):
a. Raadsvoorstel Afdoening motie 2306-34: Kansen voor Kennis (ingestemd / aangenomen)
– amendement 2405-A / Kansen voor smartphones (ingestemd / niet aangenomen)
– motie 2405-01 / Kansen voor telefoonabonnementen (niet ingestemd / niet aangenomen)
b. Raadsvoorstel advies met instemming aanvraag omgevingsvergunning ‘realisatie
van 81 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan / Conferencepad (ingestemd / aangenomen)
– motie 2405-02 / Zoetermeerders voorrang op flexwoningen Ruimtebaan (niet ingestemd / niet aangenomen)
– motie 2405-03 / Beschikbaar stellen van de 81 flexwoningen (niet ingestemd / niet aangenomen)

Even een toelichting waarom wij niet voor twee bovenstaande moties hebben gestemd.
Het college had een (raads)voorstel geschreven waar de raad uiteindelijk een beslissing over moest nemen. De strekking van het voorstel is om in te stemmen met een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het realiseren van 81 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan/Conferencepad. Zoetermeer Vooruit heeft voor dit raadsvoorstel gestemd. Bij de bespreking werd ook een tweetal moties (wijzigingen) ingediend waar Zoetermeer Vooruit niet mee heeft ingestemd. Dit betrof namelijk voorstellen die overbodig zijn omdat de raad dit al eerder had geregeld. In het raadsbesluit van 17 oktober 2022 over de ruimtelijke en financiële uitgangspunten Flexwonen Ruimtebaan had de raad namelijk al het volgende besloten als het gaat om de doelgroepen van de woningen: “De woningen worden door Vidomes verhuurd aan Zoetermeerse jongeren, mensen met een lichte zorgvraag, statushouders en/of spoedzoekers”.

c. Raadsvoorstel Bleiswijkseweg (ingestemd / aangenomen)
– amendement 2405-B / Bugdet innovatieve toepassing Bleiswijkseweg (niet ingestemd / niet aangenomen)

Wilt u de vergadering terugkijken en alle commentaren en verklaringen horen? Dat kan via deze link.