Inspiratiedocument / nadere uitwerking volgt nog of is te vinden bij Laatste Nieuws

Bouwen aan leefbaarheid

Onderwijs, zorg, werk, armoedebestrijding en schuldenproblematiek

 • inzetten op tegengaan van voortijdig schoolverlaten en thuiszitters
 • zorg voor 18-/18+ en ouderenvoorzieningen
 • meer huishoudelijke hulp, ook voor mantelzorgers
 • andere kijk op en omgaan met schulden en armoede
 • voorrang aan Zoetermeerse ondernemers met Zoetermeers personeel of stage-/werkervaringsplaatsen

 

Natuurlijk evenwicht

Onderhoud en behoud, droge voeten

 • niet al het groen vervangen door beton of stenen
 • onderhoudsniveau van het gemeentegroen omhoog
 • geluidsschermen van zonnepanelen in plaats van windmolens
 • neem bewust maatregelen met het oog op hevige regenval en extreme droogte
 • samen op weg naar een duurzame stad

 

Van beschermend naar ondersteunend

Samen leven en ondersteunen

 • sta als gemeente open voor initiatieven vanuit de samenleving
 • stel wensen en behoeften van inwoners centraal
 • laat iedere wijk/buurt eigen waarden opstellen en meebeslissen over de inrichting
 • bouw zowel jongeren-/starterswoningen als levensloopbestendige woningen
 • zorg voor goede opvang en begeleiding van nieuwe Nederlanders