Inspiratiedocument

 • Inwoners centraal.Betrek inwoners bij de ontwikkeling en inrichting van hun wijk. Het is niet fijn als er ineens een flatgebouw, appartementencomplex, speeltuin of iets anders gebouwd wordt in je directe omgeving waar je niets van weet. Ga als gemeente in goed overleg met de mensen bepalen wat er mogelijk en wenselijk is. Zo voorkom je problemen achteraf en voorkom je dat mensen zich niet gehoord voelen. Dat er soms geen ontkomen aan is, dat snapt iedereen wel maar heb het er in ieder geval over met elkaar; kleine aanpassingen kunnen soms een groot verschil maken.
 • Bouw naar behoefte.Op dit moment is er een tekort aan alle soorten woningen: jongeren, senioren, starters en verpleeghuizen. De doorstroom is momenteel nog het belangrijkste. Doordat er geen doorstroom mogelijk is slibt de woningmarkt op alle fronten dicht. Bouw daarom creatief en kijk naar alternatieve woonvormen.
 • Senioren. Om senioren te verleiden om hun (te grote) eengezinswoning met tuin te verlaten zijn ruime, duurzame, toekomstbestendige appartementen nodig. Liefst met voorzieningen in een gemeenschappelijke ruimte en dicht bij winkels en zorg.
 • Starters. Starters hebben voornamelijk behoefte aan kleinschalige, betaalbare 2-3 kamer appartementen met eventueel gezamenlijke wasgelegenheid, tuin of terras, inpandige fietsenstalling etcetera. Liefst centraal gelegen in de buurt van openbaar vervoer.
 • Jonge gezinnen. Jonge gezinnen zullen zich het liefst willen vestigen in 3-4 kamer appartementen of eengezinswoningen in de buurt van scholen, (winkel)voorzieningen en buitenspeelmogelijkheden voor de kinderen. Behoud daarvoor ook de kleine speelveldjes in de buurt.
 • Wijkwinkelcentra zijn belangrijk voor de dagelijkse boodschappen voor diegenen die niet zo mobiel (meer) zijn of die weinig tijd hebben. Belangrijk zijn dan sowieso een supermarkt en eventueel een kapper, slager, drogist, restaurant, stomerij en bakker.
 • Iedere wijk een wijktuin. Natuurbeleving is belangrijk voor kinderen. De scholen kunnen ook van de wijktuin gebruikmaken en op die manier de kinderen groenbeleving bijbrengen en ervaring laten opdoen met planten, groenten en beestjes.
 • Menselijke maat. Er moet meer met menselijke maat gekeken worden naar mensen met schulden of in armoede. Het is belangrijk dat er begrip is voor het feit dat zulke omstandigheden iets doen met je hersenen waardoor het vermogen om situaties te overzien bemoeilijkt wordt en het bijna onmogelijk is om afspraken na te komen of om te plannen. De enige juiste weg is om eerst naast de mensen te gaan staan, ze gerust te stellen en langzaam te begeleiden naar een betere situatie. Zonder de stress.
 • WijkInloopPunt (WIP). Creëer in iedere wijk een centrale plek waar iedereen terecht kan met vragen, met problemen, tegen eenzaamheid, om een kopje koffie te drinken, een spelletje te doen, een kletspraatje te houden, een boek te lezen of een cursus of workshop te volgen. Een combinatie met een wijkrestaurant voor een gezonde maaltijd tegen een betaalbare prijs, lijkt ons heel goed haalbaar.
 • Sneller huishoudelijke hulp. De wachttijd voor huishoudelijke hulp is zorgwekkend. Dit moet sneller. De wachttijden betekenen vaak een onnodige belasting voor de mantelzorgers maar heeft ook vervuiling en lichamelijke klachten tot gevolg. Ook voor mantelzorgers zou huishoudelijke ondersteuning beschikbaar moeten zijn; voorheen was dat wel zo. Hier moet opnieuw naar gekeken worden.
 • Wachten op hulpmiddelen. Vaak moet ontzettend lang gewacht worden op hulpmiddelen. Deze moeten echt sneller voorhanden zijn. Als je geen trappen meer kunt lopen, dan kun je niet een half jaar wachten op een traplift als je badkamer en slaapkamer boven zijn.
 • Mantelzorgers hebben recht op onze waardering; we moeten ze koesteren en ondersteunen. We kunnen mantelzorgers zelf de keuze laten maken wat voor soort waardering ze zouden wensen. Te denken valt aan: jaarlijks een vast geldbedrag, een verwendagje, een ander soort dagje uit, huishoudelijke hulp of bijvoorbeeld maandelijks een bloemetje.
 • Zoetermeerpas. Kleed de Zoetermeerpas niet nog verder uit. Handhaaf in ieder geval ook de Kindpas, schoolspullenpas, Stichting Leergeld en Ecoware.
 • Toegankelijker WMO-loket. Het WMO-loket is alleen op bepaalde tijden beschikbaar. Op dit moment alleen op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur. Wat hebben mantelzorgers met een baan hieraan? De wachtlijsten zijn ook veel te lang. Hier moet echt iets aan gedaan worden.
 • Geef jongeren een stem. Ga MET en blijf niet OVER jongeren praten. Te veel wordt vóór hen beslist zonder dat ze zelf hun mening hebben kunnen geven of hun ideeën hebben kunnen delen. Jongeren weten heel goed wat ze zelf nodig hebben en wat ze leuk vinden.
 • Buiten zijn. Zoetermeer is een stad waar veel sporten te beoefenen zijn. Maar jongeren hebben vaak voldoende aan een trapveldje, een skatebaan of basketbalveldje. Geef hen dan ook die ruimte en leg, in overleg, zoiets aan zodat ze lekker actief buiten kunnen zijn of lekker kunnen bijkletsen in de buitenlucht.
 • Speelplekken. Voor de kleine kinderen is het heel belangrijk dat er dicht bij huis kleine speelplekken zijn met bijvoorbeeld een wipkip, schommel en klimrek. Voor de ouders of opa en oma is het wel fijn als er dan een bankje is waar ze op kunnen zitten met een prullenbak voor de rommel. Voor de grotere jeugd is een wipkip of klimrek niet meer interessant; zij willen meer uitgedaagd worden. Zo’n grote, uitdagender speeltuin kan op een centrale plek in de wijk maar niet te dicht op woningen. Daarnaast moeten de speelplekken ook voor kinderen met een beperking leuk, bruikbaar en aantrekkelijk zijn.
 • Iedere wijk een jeugdhonk. De jongeren vervelen zich. Waar moeten ze hun vertier vinden? Dat wordt hangen in portieken of op andere plekken waar ze niet gewenst zijn en dat wordt door veel mensen dan weer ervaren als overlast terwijl de jongeren er ook niks aan kunnen doen. Ze hebben geen alternatief. Waar zijn de jeugdhonken gebleven? De plekken in de wijk waar de jongeren samen kunnen komen en lekker een beetje op de bank kunnen hangen, gamen, tafelvoetballen of een filmpje kijken.
 • Er is voor de jeugd te weinig te doen. Organiseer (al dan niet sportieve) activiteiten en niet alleen bruis voor volwassenen. De (gratis) evenementen die georganiseerd worden zijn veelal voor de oudere, gevestigde Zoetermeerder.
 • Ondersteun jongeren met budgetteren. De verleidingen zijn erg groot, zeker over het internet. We kunnen de jongeren niet vroeg genoeg of vaak genoeg waarschuwen voor de gevaren. Ook het op zichzelf gaan wonen heeft veel (veelal financiële) consequenties en uitdagingen. Help daarbij. Informeer daarover.
 • Ondermijning. Wijs de jongeren op de risico’s en gevaren van ondermijning. Criminele netwerken maken steeds meer gebruik van jongeren (vaak nog kinderen), om allerhande hand- en spandiensten te verrichten. Daarbij lopen de jongeren, ook wel ‘jonge aanwas’, vaak de risico’s, terwijl de ‘grootverdieners’ op veilige afstand blijven. Denk hierbij aan werkzaamheden in hennepplantages, XTC-laboratoria, drugshandel, rondbrengen van pakketjes en jeugdprostitutie. Jongeren worden daarvoor geronseld en/of ze worden aangetrokken door het ‘snel geld verdienen’. Eenmaal in het wereldje is het moeilijk om er weer uit te komen.
 • Gescheiden afval. Onderzoek en ervaringen van andere gemeenten wijzen het uit: het loont niet om plastic afval gescheiden in te zamelen maar Zoetermeer blijft achter de feiten aanlopen en hardnekkig aan de utopie van gescheiden afval vasthouden. Al doe je als inwoner nog zo je best, het is bijna onmogelijk om het goed te doen. Bij de afvalverwerker is het technisch mogelijk om al het afval te scheiden. Na het gescheiden ophalen van plastic moet er sowieso altijd nog opnieuw een scheiding plaatsvinden omdat er ‘verkeerd’ afval tussen zit. Je moet er bijna voor gestudeerd hebben om het goed te doen.
 • Afvalbeleidsplan moet opnieuw. De maatregelen die in het huidige nieuwe Afval- en grondstoffenbeleidsplan Zoetermeer 2021 genoemd worden zijn: • Stoppen met de gratis inzameling van grofvuil aan huis • Stoppen met de gratis inzameling van grofvuil van kringlooporganisaties • Invoeren van een container voor plastic, blik en drinkpakken (PBD) • Meer ondergrondse PBD-containers • Verlaging inzamelfrequentie restafval-containers naar één keer per vier weken • Het invoeren van gedifferentieerde tarieven op restafval per 1-1-2023.
 • Windmolens. We zijn voor duurzame energie maar windmolens leveren slagschaduw en lawaai op als je er in de buurt woont. We zien dan liever dat de daken en de muren van (gemeentelijke) gebouwen vol worden gelegd met zonnepanelen, of geluidsschermen van zonnepanelen om maar iets te noemen. De ontwikkelingen gaan steeds verder, wees creatief.
 • Tegels voor plant.Omdat we met klimaatveranderingen te maken hebben, hebben we ook last van tuinen die vol worden gelegd met tegels; het regenwater kan dan niet weg. Daarom is er een actie geweest waarbij je een tuintegel in kon ruilen voor een plant. Deze actie zou herhaald kunnen worden. Belangrijk is dan wel dat het breder gecommuniceerd wordt want nu was het bij veel inwoners niet bekend.
 • Open parkeerplaatsen. Om wateroverlast tegen te gaan en niet alle wegen en parkeerplaatsen vol te storten met asfalt is het goed om te kiezen voor split-grindplaten of grastegels voor parkeerplaatsen. Bij split-grindplaten kan het water goed weg en de grastegels geven daarnaast ook nog een groen uiterlijk.
 • Groen. Het is heel belangrijk om onze groene wijken ook groen te houden. Het is wel nodig om het openbaar groen beter te onderhouden, zodat het voor iedereen aantrekkelijk blijft.
 • Regenton. Alle inwoners zouden korting moeten krijgen voor de aanschaf van een regenton. Dit zorgt ervoor dat we minder drinkwater hoeven te gebruiken voor onze plantjes.
 • Straatverlichting. Vervang de straatverlichting door groene LED verlichting. Groene LED verlichting is vriendelijker voor de omgeving. Het geeft minder lichthinder, is beter voor plant en dier, minder hinderlijk voor de buren en goed voor de beveiligingssurveillant. En als we dan toch bezig zijn, waarom geen lantarenpalen met oplaadpunt voor elektrische auto’s invoeren?
 • Betaalbaar en bereikbaar. Sport en recreatie zou voor iedereen moeten zijn. Ook voor mensen met een kleine beurs, voor mensen met een beperking, voor kinderen, jongeren en ouderen.
 • Accommodaties moeten goed en veilig zijn. De gemeente moet de panden in haar bezit goed onderhouden.
 • Minder populaire sporten. Zorg voor goede, veilige sportvoorzieningen voor allerlei sporten en niet alleen voor de meest populaire. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: modelautootjes, vliegtuigjes, vissen, curling enzovoorts.
 • Zwemwater. Er is groen licht voor de bouw van een mooi nieuw zwembad. Belangrijk is dat bij het gebruik van het zwemwater de doelgroep- en groepslessen voorrang krijgen op recreatief zwemmen. Anders komen de zwemlessen in de knel.
 • Combinatiefunctionarissen.  Om schoolgaande kinderen zoveel mogelijk bekend te maken met de verschillende sporten die we in de stad hebben, vinden we het belangrijk dat de combinatiefunctionarissen naar de scholen gaan om de kinderen de sporten ook daadwerkelijk te laten ervaren. Laat de combinatiefunctionarissen ook de wijk intrekken om de “hangjongeren” positief te motiveren voor sport- en andere activiteiten.
 • Verenigingen zouden, meer dan nu vaak het geval, hun eigen broek op moeten houden. Ondersteuning door de gemeente zou beperkt moeten worden tot voorlichting en advies op zowel financieel als marketingtechnisch gebied en ledenwerving,
 • Visie Van Tuyll Familie Sport Park. In 2019 hebben we onze visie op het Van Tuyllpark voorgelegd aan de gemeenteraad. Wij zien het Van Tuyllpark als een gezellige, sportieve ontmoetingsplek voor iedereen; een echt familiesportpark waar je verschillende activiteiten hebt maar waar je ook lekker kunt ontspannen in een parkachtige omgeving. Zo zouden we er bijvoorbeeld, behalve het nieuw te bouwen zwembad, ook een speeltuin voor gehandicapte kinderen willen zien en een skatebaan en rolstoelvriendelijke picknicktafels. Een terreinbeheerder zou toezicht kunnen houden en kunnen dienen als vraagbaak. Nu ligt het Van Tuyllpark er verpauperd bij. Dutch Water Dreams (waar voor miljoenen in is geïnvesteerd door de gemeente) staat leeg. Zwembad Het Keerpunt (dat goedkoop van de hand is gedaan) zou een wellnesscentrum worden maar is nog steeds één grote bouwput. En schaatshal Silverdome lijkt ook zijn beste tijd te hebben gehad. Een visie op het Van Tuyllpark van de gemeente laat nog steeds op zich wachten.
 • Geef vissers de ruimte. In Zoetermeer is maar beperkt viswater aangewezen. Vaak is dit niet bereikbaar of is het onmogelijk er te vissen door hoge rietkragen. Zorg ervoor dat vissen in alle seizoenen mogelijk is door gefaseerd te maaien of snoeien en ook door plekken voor rolstoel toegankelijk te maken.
 • Evenementen. Kleine evenementen kunnen prima op of rond het Dobbe-eiland plaatsvinden of op de Markt. Zolang de omwonenden er maar niet al te veel last van hebben. Grote evenementen zouden op een andere locatie in de stad gehouden kunnen worden, zoals in het Van Tuyllpark. Dit ligt buiten het centrum, geeft daardoor minder overlast, is goed bereikbaar met de Randstadrail en er zijn voldoende parkeermogelijkheden.
 • WijkInloopPunt (WIP). Creëer in iedere wijk een centrale plek waar iedereen terecht kan met vragen, met problemen, tegen eenzaamheid, om een kopje koffie te drinken, een spelletje te doen, een kletspraatje te houden, een boek te lezen of een cursus of workshop te volgen. Een combinatie met een wijkrestaurant lijkt ons heel goed haalbaar.
 • Wijkrestaurants. In iedere wijk zou een wijkrestaurant moeten zijn. Dit is goed voor de sociale contacten, de onderlinge verbondenheid en biedt een gezonde maaltijd voor een betaalbare prijs. Niet alleen voor ouderen maar voor iedereen in de wijk.
 • Wijkwinkelcentra zijn belangrijk voor de dagelijkse boodschappen voor diegenen die niet zo mobiel (meer) zijn of die weinig tijd hebben. Belangrijk zijn dan sowieso een supermarkt en eventueel een kapper, slager, drogist, restaurant, stomerij en bakker.
 • Video-deurbel. Deze zou voor iedere Zoetermeerder beschikbaar moeten zijn. Niet alleen voor ouderen of mensen met een beperking maar ook in het kader van algehele veiligheid.
 • Veiligheid. De subsidie voor sluitstrips en verlichting met bewegingsmelder zou voortgezet moeten worden. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en is ook effectief in de preventie.
 • Voetpaden. De gemeente moet ervoor zorgen dat de voetpaden goed begaanbaar zijn. Niet alleen te voet maar ook met rollator, rolstoel of scootmobiel. Dus ook letten op reclameborden op de stoepen of plantenbakken die in de weg staan.
 • Wachten op hulpmiddelen.Vaak moet ontzettend lang gewacht worden op hulpmiddelen. Deze moeten echt sneller voorhanden zijn. Als je geen trappen meer kunt lopen, dan kun je niet een half jaar wachten op een traplift als je badkamer en slaapkamer boven zijn.
 • Mantelzorgers hebben recht op onze waardering; we moeten ze koesteren en ondersteunen. We kunnen mantelzorgers zelf de keuze laten maken wat voor soort waardering ze zouden wensen. Te denken valt aan: jaarlijks een vast geldbedrag, een verwendagje, een ander soort dagje uit, huishoudelijke hulp of bijvoorbeeld maandelijks een bloemetje.
 • Buurtvaders/moeders. De inzet van buurtvaders of –moeders in de wijken schijnt in andere gemeenten succesvol te zijn om overlast te voorkomen en respect voor elkaar en elkaars eigendommen bij te brengen. Waarom zijn er nog geen Zoetermeers buurtvaders en –moeders?
 • Cameratoezicht alleen is niet voldoende. Camera’s kunnen preventief werken. Camera’s kunnen ook daadwerkelijk misdrijven helpen oplossen door daders in beeld te brengen. Maar het valt of staat met de opvolging.
 • Meer handhavers. Om bijvoorbeeld de door camera’s vastgelegde misdadigers op te sporen zijn meer handhavers nodig. Ook de kleine vergrijpen die veel irritatie opleveren, zoals bijvoorbeeld graffiti, vernieling of hondenpoep, zouden vaker en strenger opgevolgd of voorkomen moeten worden. Dat kan door extra handhavers. Alles dichttimmeren met regels en overal meteen boetes voor uitdelen is niet wenselijk.
 • Handhaven WAS-teams. De teams van Wijk en Agent Samen doen goed werk. Zij signaleren misstanden in hun wijk en hebben korte lijntjes in geval van calamiteiten. Faciliteer de WAS-teams zodanig dat ze goed en enthousiast hun werk kunnen en willen blijven doen.
 • Video-deurbel. Deze zou voor iedere Zoetermeerder beschikbaar moeten zijn. Niet alleen voor ouderen of mensen met een beperking maar ook in het kader van algehele veiligheid.
 • Beveiliging. De subsidie voor sluitstrips en verlichting met bewegingsmelder zou voortgezet moeten worden. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en is ook effectief in de preventie.
 • Onderwijs voor iedereen, op elk niveau. Het is echter onmogelijk om alle soorten onderwijs in onze eigen stad te hebben. Het streven moet wel zijn om zoveel mogelijk opleidingen te interesseren om zich in onze stad te vestigen om zo in de verschillende onderwijsbehoeften te voorzien.
 • Thuiszitters. Kinderen mogen niet langer dan 3 maanden thuiszitten zonder passend onderwijs.
 • Onderwijs en geloof. Onderwijs zou niet gebaseerd moeten zijn op een bepaalde geloofsovertuiging. Het is wel heel belangrijk om binnen het onderwijs voldoende aandacht te besteden aan alle bestaande levensbeschouwingen; dit zorgt voor begrip en wederzijds respect.
 • Fietsroutes naar school moeten veilig en overzichtelijk zijn en auto’s moeten zoveel als mogelijk geweerd worden.
 • Veilige omgeving. Een school moet een veilige omgeving zijn; zowel binnen als buiten.
 • Gezonde schoolgebouwen zijn essentieel. Zorg voor goede ventilatie maar tegelijkertijd ook voor goede verwarming. Het is absurd als kinderen in de winter met hun jas aan en sjaal om in de klas moeten verblijven.
 • Groene schoolpleinen. Schoolpleinen zouden ook best groener mogen zijn om de kinderen meer fysiek uit te dagen.
 • Pesten op school is en blijft een belangrijk onderwerp voor voorlichting.
 • Drugs op school. Er moet streng gehandhaafd worden als er sprake is van drugs of andere stimulerende middelen, in of rond de school. Ook voorlichting over de gevaren is erg belangrijk.
 • Voorlichting. Er worden reeds goede workshops gegeven over onderwerpen als radicalisering en cyberpesten. Dit moet doorgaan en als er nieuwe actuele thema’s zijn dan zou daar ook op deze wijze bewustwording voor gekweekt kunnen worden.
 • Ondermijning. Wijs de jongeren op de risico’s en gevaren van ondermijning. Criminele netwerken maken steeds meer gebruik van jongeren (vaak nog kinderen), om allerhande hand- en spandiensten te verrichten. Daarbij lopen de jongeren, ook wel ‘jonge aanwas’, vaak de risico’s, terwijl de ‘grootverdieners’ op veilige afstand blijven. Denk hierbij aan werkzaamheden in hennepplantages, XTC-laboratoria, drugshandel, rondbrengen van pakketjes en jeugdprostitutie. Jongeren worden daarvoor geronseld en/of ze worden aangetrokken door het ‘snel geld verdienen’. Eenmaal in het wereldje is het moeilijk om er weer uit te komen.
 • Bedrijvigheid. Voor de werkgelegenheid is het belangrijk om bedrijven te verleiden zich in onze stad te vestigen. Belangrijk is wel ervoor te zorgen dat er allerlei personeel benodigd is en niet alleen hoger of juist lager opgeleiden.
 • Wijkwinkelcentra. Goede, aantrekkelijke wijkwinkelcentra zijn belangrijk voor de stad. Zowel voor het plezierig wonen als voor de werkgelegenheid.
 • De Dorpsstraat. Maak van de Dorpsstraat een gezellig straatje waar je een hapje kunt eten, iets kunt drinken en waar vooral ambachten worden uitgeoefend en waar je boetiekjes vindt. Het Stadshart is het centrum voor grote winkelketens, restaurants en vertier.
 • Zoetermeerse ondernemers met Zoetermeers personeel of stage-/werkervaringsplaatsen zouden voorrang moeten krijgen bij opdrachten van de gemeente.
 • Dutch Innovation Park. Richt het Dutch Innovation Park in als studentencampus van ICT waar jongeren kunnen studeren, wonen en werken. Dat maakt het ook voor ICT-bedrijven interessant om zich hier te vestigen.
 • Zoetermeerse ambtenaren. Het blijkt dat veel ambtenaren niet in Zoetermeer wonen. Wij vinden het belangrijk dat er meer ambtenaren uit Zoetermeer zelf op het gemeentehuis werken en dan vooral op de beleidsafdelingen. De betrokkenheid is groter als je beslissingen voorlegt waar je zelf de gevolgen van ondervindt.
 • Laagdrempelig. De communicatievan de gemeente moet nog laagdrempeliger. Eenvoudiger taalgebruik én op meer plaatsen voorhanden. Voorlichting in meerdere talen is, gezien de diversiteit in de stad, ook aan te bevelen als je als gemeente iedereen wil bereiken.
 • De wereld om ons heen verandert. De gemeente moet daarin mee veranderen. Meer denken vanuit de inwoners. Niet alleen meer inspraak en samenspraak maar ook meer servicegericht. Bijvoorbeeld de service om een rijbewijs, id-bewijs of paspoort bij de mensen thuis te bezorgen. Het hoeft allemaal niet veel te kosten en het helpt weer iemand aan werk.
 • Rol wijkwethouder.Voorheen had de wijkwethouder een spreekuur in de wijk. Dit is afgeschaft omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. Toch zou de wijkwethouder weer de wijk in moeten om het gesprek met de inwoners aan te gaan. Het is meteen een mooi moment om in gesprek te gaan met de ambtenaren die daar werken om te vernemen wat er leeft en speelt in de wijk.
 • De communicatiemet de gemeente laat te wensen over; men zou sneller en beter kunnen reageren. Als je de gemeente belt word je eindeloos vermoeid met bandjes met keuzemenu’s die weer uitkomen bij bandjes met keuzemenu’s. Waar zijn de echte mensen gebleven die je kunnen en willen helpen als je de gemeente belt? Mailen kan ook niet meer. Terugbelnotities worden vaak niet opgevolgd. Dit draagt niet bij aan een betrouwbare en toegankelijke overheid. Ga uit van de mens en niet van de regeltjes.
 • Zoetermeerse ambtenaren.Het blijkt dat veel ambtenaren niet in Zoetermeer wonen. Wij vinden het belangrijk dat er meer ambtenaren uit Zoetermeer zelf op het gemeentehuis werken en dan vooral op de beleidsafdelingen. De betrokkenheid is groter als je beslissingen voorlegt waar je zelf de gevolgen van ondervindt.
 • ZoRo. Al sinds 1992 wordt gesproken over de Zoetermeer-Rotterdam lijn. Nog steeds is die verbinding er niet. Als stad hebben we er wel belang bij dat deze verbinding er snel komt. Niet alleen om naar Rotterdam te gaan maar ook om de Rotterdamse inwoners naar Zoetermeer te brengen. Dit scheelt ook weer verkeer op de toch al drukke weg.
 • Fietsen in de Dorpsstraat. Sta fietsen in de Dorpsstraat toe op dezelfde tijden als in het Stadshart is toegestaan. Nu is het te vaak onduidelijk en verwarrend omdat de regels verschillen.
 • Elektrisch rijden. Er komen steeds meer elektrische auto’s. Daardoor neemt de vraag naar laadpalen ook toe. Om de stad niet te ontsieren met al die extra palen kan gezocht worden naar alternatieven als oplaadpunten in lantarenpalen.
 • Vervoer. Er wordt veel gebruik gemaakt van doelgroepenvervoer. Hier wordt door verschillende organisaties invulling aan gegeven. Een coördinatiepunt zou dit beter kunnen stroomlijnen en doeltreffender in kunnen zetten.
 • Gratis OV voor kinderen en 65+. Gratis vervoer voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zo wordt het openbaar vervoer voor gezinnen een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Ouders met kind(eren) krijgen de mogelijkheid om op een veilige, comfortabele en schone manier te reizen, zonder een parkeerplaats te hoeven zoeken. Ook voor 65+ers zou openbaar vervoer, buiten de spits, gratis moeten zijn.
 • Belangrijk voor de stad. Maar vergeet niet naar omliggende gemeenten te kijken. We kunnen niet alles (financieel haalbaar) in onze eigen stad creëren. Dat hoeft ook niet.
 • Zoetermeerse roots. We zijn wat men noemt een ‘new town’ maar dat wil niet zeggen dat we geen roots of afkomst hebben. Breek niet alles af onder het mom dat we woningen nodig hebben. Cultuurhistorische waarde is belangrijk om de eigenheid van de stad te bewaren.
 • Kleine(re) gezelschappen. Verdeel het subsidiegeld eerlijker. Geef niet alleen geld aan grote producties maar help juist de kleintjes die met al hun goede bedoelingen en leuke, creatieve ideeën het misschien financieel net niet redden maar wel in een behoefte voorzien.
 • Advies en ondersteuning. Kunst en cultuur moet niet van de grote organisaties worden. Creativiteit en inventiviteit spelen een grote rol juist bij kunst en cultuur. Geef dan ook ruimte aan kleine initiatieven en projecten en sta ze met raad en daad, advies en ondersteuning bij en waar nodig en mogelijk ook financieel.
 • Musea. Musea mogen geen bodemloze put zijn waar we als gemeente geld in blijven pompen. Als een museum onvoldoende bezoekers trekt is er blijkbaar geen interesse in dit museum vanuit de inwoners en bezoekers van de stad.
 • Stop verspilling. Trek als gemeente niet bij het eerste de beste mooie plan de knip, maar ga eerst goed na of de budgettering reëel is en of er echt behoefte aan is. Misschien is iets soberder of simpeler ook goed genoeg.
  • Hebben we echt een zwembad nodig dat de gemeente € 25 miljoen gaat kosten? En waarvan we nu al weten dat het duurder wordt? En waar we als gemeente dan ook nog eens (dat weten we ook nu al) jaarlijks minimaal € 1 miljoen aan bij moeten dragen?
  • Hebben we echt behoefte aan een Balijhoeve waarvan de kinderboerderij te gebruiken is als bijeenkomstruimte? Met een kleinschalige, maatschappelijk verantwoorde horecavoorziening. En moet de bestaande stal, achtergelegen op het terrein, uitgebreid worden met een kleine overkapping? Dit alles kost de gemeente wel miljoenen.
  • Was het echt nodig om ruim 2,5 miljoen euro uit te geven aan Terra Art Projects voor het bouwen van de kunstgarage Franx?
  • Hoe kan het dat het nieuwe gemeentehuis niet aan de wensen/eisen voldoet? We hebben voor miljoenen geïnvesteerd in dit nieuwe stadhuis maar er liggen plannen om het ook weer voor miljoenen te verbouwen en anders in te richten.
  • Hebben alle fracties in het gemeentehuis daadwerkelijk behoefte aan een koelkastje of staan ze nu leeg energie te verbruiken?
 • Subsidie. Verdeel het subsidiegeld eerlijker. Geef niet alleen geld aan grote projecten maar help juist de kleintjes die met al hun goede bedoelingen en leuke, creatieve ideeën het misschien financieel net niet redden maar wel in een behoefte voorzien.
 • Ieder kind op schoolreisje.Waarom wordt niet gekeken naar de behoefte aan financiële ondersteuning per school? Het beschikbare subsidiegeld wordt nu verdeeld naar het totaal aantal leerlingen op een school. Maar de ene school heeft nu eenmaal meer kinderen in armoede dan de andere dus meer subsidie nodig om ieder kind mee te kunnen laten gaan.
 • Voor wie? Ga niet meteen mee in grote prestigeprojecten voor een kleine doelgroep met een groot financieel risico voor de gemeente.
 • Belastingen mogen nooit hoger zijn dan kostendekkend.
 • Hondenbelasting zou besteed moeten worden aan voorzieningen van dierenwelzijn.
 • Is mooi niet goed genoeg? Er wordt in de raadzaal bij bouwen en gebouwen veel gesproken over “iconisch”, “markant” of “beeldbepalend”. Bouw niet wat een projectontwikkelaar mooi vindt maar bouw wat nodig is. Geef niet onnodig veel geld uit aan de buitenkant van een gebouw. Gewoon mooi en passend in de omgeving is belangrijker.