Abseilen in Stadstheater

Abseilen in Stadstheater

In het Stadstheater Zoetermeer werd zaterdag 27 januari, in het kader van het Theaterweekend, een bijzondere activiteit georganiseerd: abseilen vanuit de toneeltoren. Dat leek de leden ons ook wel leuk om te doen, als onderdeel van de campagne richting de...

Voorjaarsdebat / motie 7

Voorjaarsdebat / motie 7   Meer samen wonen in een buurtschap   De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 19 en 26 juni 2017 Constaterende dat * er in Zoetermeer veel ouderen eenzaam zijn. * er in Zoetermeer behoefte is aan meer woonruimte voor mensen...

Woningbouwprogramma Zoetermeer

Woningbouwprogramma Zoetermeer Op 9 juni jl. stond het Woningbouwprogramma Zoetermeer op de agenda in de commissie Stad. Een week eerder stond het ook al op de agenda en ik vond het opvallend dat geen van de fracties zich vorige week uitsprak over...

Visie Entreegebied Zoetermeer

Visie Entreegebied Zoetermeer Het college heeft een raadsvoorstel Visie entreegebied Zoetermeer bij de raad voorgelegd. Dit voorstel is voor Zoetermeer Vooruit te detaillistisch en in een bepaalde richting sturend. Er worden besluiten voorgelegd over minimaal 3.500...

Woonwagenstandplaatsen – stand van zaken

Woonwagenstandplaatsen – stand van zaken Woonwagenbewoners hebben een eigen culturele identiteit. De opvatting dat deze identiteit bescherming verdient, is in de laatste tien tot vijftien jaar ontwikkeld en bestendigd door verschillende internationaal- en...